Visco-skum

Visco-skum blev utvecklad från NASA för rymdfarten. Visko-skum skulle reducera hastighetet vid början. Produkter från Visko-skum är bästa för en sömnsystem. Det blev bevisad i flera undersökninger.

Visko-skum reagerar på varje kroppen och temperaturen, den är ocksyå poängelastisk, kroppenvikten bredar ut över skummen och den passar perfekt på kroppen.

Vikso-skum hjälper också med värm-och fuktighetsrörelsen. Visko-skum betyder att du är inte tvungen att ändra sovställningen på natten. Därför att kan du sova bättre.